23.06.2018. – ТРЕЋА РЕДОВНА СКУПШТИНА ВЕЛИКЕ ЛОЖЕ СРБИЈЕ

23. јуна 2018. године, у Храму Велике Ложе Србије у улици Краљице Наталије у Београду, одржана је трећа редовна Скупштина Велике Ложе Србије. Током Ритуалног Рада, који је водио Моћни и Уважени Велики Мајстор Моћне и Уважене Велика Ложе Србије, делегати Поштованих Ложа које раде под заштитом Велике Ложе Србије, једногласно су потврдили одлуке Већа ВЛС које су у надлежности Скупштине ВЛС, а које су донете у периоду између два заседања Скупштине.

Током скупштинског рада, усвојен је Проглас о Слободнозидарској Слободи, који одсликава тежњу Браће припадника Велике Ложе Србије да Слободно и без ограничавања сарађују са Браћом припадницима осталих Слободнозидарских Обедијенција у Републици Србији и у свету, а које раде у складу са основним начелима рада традиционалних Слободнозидарских организација. Прогласом се позивају сва Браћа, Слободни Људи на Добром Гласу, да се придруже иницијативи. Истог дана Врховни Савет Србије Шкотског Реда Древног и Прихваћеног, придружио се Прогласу.

Након Ритуалног Рада Скупштине, Браћа су у пријатној атмосфери клуба ВЛС наставила дружење за Белом Трпезом.

Проглас о Слободнозидарској Слободи наводимо у целости:

16-1-730x1024
Велика Ложа Србије © 2023. Дизајн и израда: Издавачки одбор Велике Ложе Србије