Велика Ложа Србије је савез Правих и Потпуних Симболичких Ложа, које раде на прва три Степена Шкотског Реда Древног и Прихваћеног, под заштитом Врховног Савета Србије. Основана је 5. децембра 2015. године на Оријенту Београд, Република Србија, са жељом да изгради здраву Слободнозидарску атмосферу под заштитом Врховног Савета Србије.

Logo-VLS-6020

Овај Слободнозидарски савез је заснован на потпуно исправним Слободнозидарским правилима. Савез је регистрован и у регистру удружења Републике Србије, као савез удружења грађана.

На Оснивачкој Скупштини Велике Ложе Србије, Врховни Савет Србије је Великој Ложи Србије уручио Патент, којим јој је доделио право и одобрење да постане Обедијенција у Републици Србији која легитимно ради на прва три Симболичка Степена Шкотског Реда Древног и Прихваћеног – Ученичком, Помоћничком и Мајсторском.

Велика Ложа Србије има Великог Мајстора и Велике Официре, који, заједно са Часним Старешинама свих Поштованих Ложа чланица Савеза, чине Веће Велике Ложе Србије.

Програм Великог Мајстора Велике Ложе Србије и Већа Велике Ложе Србије је једноставан. Његов циљ је изградња здраве Слободнозидарске Обедијенције, користећи систематичан приступ и доказану Слободнозидарску праксу за успостављање Слободнозидарских законика и правила.

Велика Ложа Србије строго поштује и примењује основе Шкотског Реда Древног и Прихваћеног, његове Ритуале и Древна Правила.

Велика Ложа Србије је отворена за сарадњу са другим Обедијенцијама у свету, са циљем ојачавања Свеобухватног Слободног Зидарства, a нарочито Шкотског Реда Древног и Прихваћеног.

Велика Ложа Србије © 2023. Дизајн и израда: Издавачки одбор Велике Ложе Србије