15.03.2019. – ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА У ДУХУ ПРОГЛАСА О СЛОБОДНОЗИДАРСКИМ СЛОБОДАМА

У складу са Прогласом о Слободнозидарским слободама Велика Ложа Србије је у Летњем Семестру 2019. Године покренула циклус предавања – трибина еминентних аутора књига који обрађују Масонске теме, али и Браће која желе да своје професионално искуство из различитих области поделе са члановима наше Обедијенције.

Прво предавање је 15. марта 2019. године у Клубу Велике Ложе Србије одржао Брат З.Т. из Велике Националне Ложе Србије на тему “Симболика бројева у Слободном Зидарству”.

15-1

Била је то прилика да у име домаћина Моћни и Уважени Велики Мајстор Велике Ложе Србије Брат Зоран Кнежевић поздрави присутне Сестре из српских Масонских Ложа које раде под заштитом Велике Женске Ложе Француске и Браћу из Велике Националне Ложе Србије, Велике Масонске Ложе Србије, Велике Духовне Ложе Слободних Зидара “Суб Роса”, Традиционалне Велике Масонске Ложе Србије, Браћу из ПЛ Бенџамин Френклин и каже нешто више о значају Прогласа.

“Проглас о Слободнозидарским слободама има за циљ да успостави потпуне Слободе у ширењу Братског Ланца кроз размену Слободнозидарског мишљења и деловања, а пре свега ту мислим на несметана гостовања на Ритуалним Радовима Правих и Потпуних Слободнозидарских Ложа различитих Обедијенција, као и кроз подстицање међусобне комуникације међу Браћом која се узајамно препознају као Слободни Зидари. Чини ми част што је до сада Проглас наишао на добар пријем код Браће како у земљи, тако и у иностранству, а циклус Слободнозидарских трибина представља искрену иницијативу Браће из Велике Ложе Србије како би се успоставио што чврћи Братски Ланац у Србији”, рекао је између осталог Моћни и Уважени Велики Мајстор Велике Ложе Србије Брат Зоран Кнежевић.

Организациони одбор трибине Велике Ложе Србије планира да у наредном периоду угости предаваче који ћи представити различите Масонске обреде, познаваоце Масонске историје, симболике, философије, музике, алхемије, али и енологе и друге стручњаке који могу да оплемене дух свих оних који су заинтересовани за ову врсту дружења.

Велика Ложа Србије © 2023. Дизајн и израда: Издавачки одбор Велике Ложе Србије