О нама

Велика Ложа Србије је савез Правих и Потпуних Симболичких Ложа, које раде на прва три Степена Шкотског Обреда Древног и Прихваћеног, под заштитом Врховног Савета Србије. Основана је 5. децембра 2015. године на Оријенту Београд, Република Србија, са жељом да изгради здраву Масонску атмосферу под заштитом Врховног Савета Србије.

Овај Масонски савез је заснован на потпуно исправним Масонским правилима. Савез је такође регистрован и у регистру удружења Републике Србије, као регуларан савез удружења грађана.

На Оснивачкој Скупштини Велике Ложе Србије, Врховни Савет Србије је Великој Ложи Србије уручио Патент, којим јој је доделио право да постане једина Обедијенција у Републици Србији која легитимно ради на прва три Симболичка Степена Шкотског Обреда Древног и Прихваћеног – Ученичком, Помоћничком и Мајсторском.

Велика Ложа Србије има Великог Мајстора и Велике Официре, који, заједно са Часним Старешинама свих Поштованих Ложа чланица Савеза, чине Веће Велике Ложе Србије.

Програм Великог Мајстора Велике Ложе Србије и Већа Велике Ложе Србије је једноставан. Његов циљ је изградња здраве Масонске Обедијенције, користећи систематичан приступ и доказану Слободнозидарску праксу за успостављање Масонских законика и правила.

Велика Ложа Србије стриктно поштује и примењује основе Шкотског Обреда Древног и Прихваћеног, његове Ритуале и Древна Правила.

Велика Ложа Србије је отворена за сарадњу са другим Обедијенцијама у свету, са циљем ојачавања Свеобухватног Слободног Зидарства, a нарочито Шкотског Обреда Древног и Прихваћеног.

Велика Ложа Србије © 2016 Дизајн и израда А.К.