15.03.6019. ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА У ДУХУ ПРОГЛАСА О СЛОБОДНОЗИДАРСКИМ СЛОБОДАМА

У складу са Прогласом о слободнозидарским слободама Велика Ложа Србије је у Летњем Семестру 6019. Г.И.С. покренула циклус предавања – трибина  еминентних аутора књига који обрађују масонске теме, али и Браће која желе да своје професионално искуство из различитих области поделе са члановима наше обедијенције.

Прво предавање је 15. марта 6019. Г.И.С. у Клубу Велике Ложе Србије одржао Брат З.Т. из Велике Националне Ложе Србије на тему ”Симболика бројева у Слободном Зидарству”.

tr1  Била је то прилика да у име домаћина Моћни и Уважени Велики Мајстор Велике Ложе Србије Брат Зоран Кнежевић поздрави присутне Сестре из српских масонских Ложа које раде под заштитом Велике Женске Ложе Француске и Браћу из Велике Националне Ложе Србије, Велике Масонске Ложе Србије, Велике Духовне Ложе Слободних Зидара ”Суб Роса”, Традиционалне Велике Масонске Ложе Србије, Браћу из ПЛ Бенџамин Френклин и каже нешто више о значају Прогласа.

”Проглас о слободнозидарским слободама има за циљ да успостави потпуне Слободе у ширењу Братског Ланца кроз размену слободнозидарског мишљења и деловања, а пре свега ту мислим на несметана гостовања на Ритуалним Радовима Правих и Потпуних Слободнозидарских Ложа различитих обедијенција, као и кроз подстицање међусобне комуникације међу Браћом која се узајамно препознају као Слободни Зидари. Чини ми част што је до сада Проглас наишао на добар пријем код Браће како у земљи, тако и у иностранству, а циклус слободнозидарских трибина представља искрену иницијативу Браће из Велике Ложе Србије како би се успоставио што чврћи Братски Ланац у Србији”, рекао је између осталог Моћни и Уважени Велики Мајстор Велике Ложе Србије Брат Зоран Кнежевић.

Организациони одбор трибине Велике Ложе Србије планира да у наредном периоду угости предаваче који ћи представити различите масонске обреде, познаваоце масонске историје, симболике, философије, музике, алхемије, али и енологе и друге стручњаке који могу да оплемене дух свих оних који су заинтересовани за ову врсту дружења.

Велика Ложа Србије © 2016 Дизајн и израда А.К.