Month – November 2019

15.03.6019. ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА У ДУХУ ПРОГЛАСА О СЛОБОДНОЗИДАРСКИМ СЛОБОДАМА

У складу са Прогласом о слободнозидарским слободама Велика Ложа Србије је у Летњем Семестру 6019. Г.И.С. покренула циклус предавања – трибина  еминентних аутора књига који обрађују масонске теме, али и Браће која желе да своје професионално искуство из различитих области поделе са члановима наше обедијенције. Прво предавање је 15. марта 6019. Г.И.С. у Клубу Велике Ложе […]

Велика Ложа Србије © 2016 Дизајн и израда А.К.